19 студенти от Русенския университет получиха сертификати за практическо обучение в Регионалната служба по заетостта. Практическото обучение е втори етап от съвместната дейност на университета и дирекцията по договор, съфинансиран от Европейския социален фонд. През юли и август други 17 студенти също бяха на стаж в Службата по заетостта и преминаха стажове според изучаваната от тях специалност. Повече от 2800 студенти на университета са преминали практическо обучение в различни институции и фирми в последните две години, съобщи зам.-ректорът на РУ проф.Велизара Пенчева. Университетът има сключени договори с 352 работодателски организации и 790 ментори.