От днес до 4 декември в офиса на НАП в Русе ще се провежда анкета с клиентите за нивото на тяхното обслужване, съобщават от приходната агенция. 
От 5 години такова проучване се извършва 2 пъти в годината и е свързано с европейския модел за оценяване на качеството EFQM. Предното изследване на клиентското мнение е проведено през месец юни, което ще даде възможност за сравнение на резултатите. Стремежът на анкетата е, чрез конкретни въпроси и възможност за лесни, но ясни отговори да се определи цялостното ниво на обслужване на клиентите на приходната администрация в Русе. В 6-те въпроса с по 3 отговора са обхванати, както проявяваното от служителите равнище на професионализъм и готовност за съдействие на гражданите и фирмите, така и условията на работния процес и препоръките за подобрения.
„Приходните служители и нашите клиенти сме двете страни в общия процес по спазване на данъчното и осигурителното законодателство и целта ни с тази анкета е да станем по-обективни, принципни и коректни, за да улесним общата си работа. Надяваме се нашите клиенти активно да се включат в проучването, защото всички техни препоръки са много важни за нас и ние им отделяме сериозно внимание“, пояснява директорът на офиса на НАП в Русе Йордан Йорданов.