„Енерго-Про Мрежи“ продължава да обновява поетапно оборудването на съоръжения, които имат ключово значение за надеждното функциониране на електроразпределителната мрежа в Русе. Специалистите на компанията са подменили голям брой изолатори, масло и прекъсвачи средно напрежение във възлова станция „Домостроене“. 
Монтирани са вентилни отводители за подобряване на заземителния контур на сградата. По този начин е осигурена надеждна защита от пренапрежения за съоръженията във възловата станция. Ремонтът повиши надеждността и качеството на доставяната електроенергия на голям брой стопански и битови клиенти в Източната промишлена зона на града и в района около Дунав мост, казаха от „Енерго-Про“.
Вентилните отводители осигуряват първична защита срещу пренапрежения, причинени от външни фактори или от неизправност в електропреносната система. Пренапреженията трудно се идентифицират, но имат множество последици върху електрическото оборудване. Те могат да предизвикат неочаквано спиране на работата на уреди и машини или да доведат до електрически и електронни повреди. Вентилните отводители ограничават тези напрежения до безопасни нива и това ги прави особено важни за изправността и безопасното функциониране на електрическата мрежа. Едновременно с това заземителният контур подобрява защитата на съоръжението от мълнии, обясниха от електропреносното дружество.
Основното предназначение на възловата станция е да разпределя електроенергията. До нея достигат няколко електропровода средно напрежение и излизат по-голям брой електропроводи, които захранват десетки трафопостове. Чрез разпределянето на енергията, което се осъществява във възловите станции, се осигуряват и резервни връзки - алтернативно електрозахранване при изключване на някой от електропроводите.