Софийската фирма „Супер К“ е класирана на първо място със 100 точки по първата от шестте обособени позиции на обществената поръчка за техническото обследване и изготвяне на паспорти на 20 сгради за саниране. В първата позиция са включени бл. „Охрид“ на ул. „Доростол“ и блокове „Клисура“ и „Чипровци“ на ул. „Чипровци“. 
Фаворит да обследва блоковете „Пловдив“ на ул. „Антим Първи“, „Беласица“ на ул. „Лисец, „Дилянка“ на ул. „Измаил, „Балчо Войвода“ на ул. „Рига“, които попадат във втората позиция, е фирма „Аврен“ със 100 точки, която също е със седалище в София.
Третата позиция включва злополучния блок „Русия“ на ул. „Шести септември“, „Баба Тонка“ на ул. „Лозен Планина“ и „Жерав“ на ул. „Рига“. За изготвянето на техните паспорти на първо място е класирана софийската „Стройнорм“. 
Варненската „Тийм експертс“ с 64 точки е класирана на първо място по четвъртата обособена позиция, в която влизат блок 83 на ул. „Околчица“, „Карлово“ на ул. „Братя Миладинови“, „Родина“ на ул. „Митрополит Григорий“ и  „Кирил и Методий“ на ул. „Студентска“.
В петата позиция са включени блок 305 на ул. „Слави Шкаров“, „Руй планина“ на ул. „Родопи“ и блок 2 в Мартен, като те ще бъдат обследвани от хасковската „Ен Ар консулт“, която събра 90 точки. 
Фаворит в класирането по последната позиция е добричката „Билдконтрол“ с 82 точки. Тя ще изготви паспортите на блок „Крали Марко“ на ул. „Згориград“, „Ледено езеро - А“ на ул. „Студен кладенец“ и „Сирма войвода“ на ул. „Райна Княгиня“. 
Това става ясно от протокола на комисията, която оцени и разгледа офертите на 12 кандидати. 
Плевенската „Еврострой РН“ е класирана на второ място по първата обособена позиция, софийската „Арка Консулт“ остана втора по петата позиция, а русенското ДЗЗД „Рафаилов-Билдконсулт“, което включва софийската фирма „Рафаилов Консулт“ и русенската „Билдконсулт“, зае второ място по последната позиция. 
Останалите трима кандидати - консорциумите „Евроенергия Плевен“, „Контрол 05-ЕНКОН“ и Русенска строителна борса са отстранени от участие в процедурата. 
Обществената поръчка е на стойност 1 720 480 с ДДС, а срокът за изпълнение е 50 дни.