За изграждането на големия терминал за камиони и влакове в изоставената гара Изток /бъдещия интермодален терминал - б.р./ се дават грешни пари, заяви бившият шеф на Свободна зона Йордан Казаков. По думите му преди години е направен проект за 60 000 лева за терминал в зоната и изграждането му е започнало, но строителството се забавило покрай смените на правителствата. Сега за 4 000 000 лева се проведе предварително проучване къде да бъде терминалът и се избра най-неподходящото място, посочи Казаков.
Според него при потвърждаване на вече избраното място в Свободна зона би намалило 20 пъти предвидените за изграждането на сложния транспортен комплекс 22 милиона евро.
Другото подходящо място е пристанище Изток. Решението обаче вече е взето и точно от такива недомислици България все е на опашката, обобщи Йордан Казаков на състоялия се вчера в Канев център към Русенския университет форум за развитието на културата и бизнеса по Дунав.
Участие във форума, който се провежда за втора поредна година, взеха шефове и представители на всички корабни компании и свързаните с корабоплаването фирми. Организатор е Българската дунавска камара, а домакин -Русенският университет.