Предстои каналната мрежа на площадката на територията на бившия Комбинат за тежко машиностроене да се обследва, за да се определи оператор по Закона за водите. Това стана ясно на поредната среща на областния управител Стефко Бурджиев и неговия заместник Станимир Станчев с представители на индустриалния бизнес, на  Сдружение „Екологично бъдеще за децата на гр. Мартен“, на държавни институции и политически партии във връзка със замърсяванията на територията на бившия КТМ. Освен това е обсъдена и възможността за изграждане на единна локална оповестителна система за ранно предупреждение и оповестяване при бедствия. На срещата стана ясно още, че според анализ на темпа на заболеваемостта в Мартен болестите на дихателната система са се увеличили за периода 2013-2014 година.