Броят на въведените в експлоатация нови жилища в Русе намалява през четвъртото тримесечие на миналата година, показват данните на националната статистика. За периода октомври-декември са отворили врати 18 сгради с общо 31 апартамента. За пръв път от три години насам в експлоатация влизат и по-големи сгради с повече апартаменти. Напоследък статистиката отчиташе единствено нови къщи и вили.
За някакво пречупване на низходящата тенденция в жилищното строителство обаче все още е рано да се говори. За цялата 2013 година в експлотация са пуснати едва 59 сгради със 163 жилища. Спрямо предходната година се отчина наистина минимален ръст. За цялата 2012 г. въведените в експлоатация нови жилищни сгради намаляха до 51, при 76 през предходната година. Новите жилища в тях бяха 160.
Миналогодишното постижение от 163 нови жилища е почти пет пъти по-ниско отколкото през рекордната 2008 г., когато бяха отчетени 791 нови домове. Отогава броят им плавно намалява. Пуснатите в експлоатация нови жилища паднаха на 699 през 2009 г., 542 през 2010 г. и 407 през 2011. Най-драстичният спад бе през 2012 година.
Построените през четвъртото тримесечие 31 апартамента имат обща площ 4124 кв.м или средно по 133 кв.м. Очевидно строим по-малко, но пък по-големи жилища - факт, който се обяснява с големия процент на еднофамилните къщи. Според статистиката две трети от новите сгради са къщи.
Подобна е ситуацията в цялата страна. През последното тримесечие на 2013 година броят на въведените в експлотация жилища намалява, показват предварителните данни на НСИ. Според статистиката броят на въведените в експлоатация сгради е 576, което е с 15,2% по-малко от края на 2012 година. Жилищата в тези сгради намаляват с почти 19 на сто.
Лек ръст има обаче по отношение на средната полезна площ на едно новопостроено жилище -  от 83.3 кв. метра през четвъртото тримесечие на 2012 година до 83.8 кв. метра през същото тримесечие на 2013 година.
Най-много жилищни сгради са въведени в експлоатация в областите Варна (111 сгради с 551 жилища в тях), Бургас (94 сгради със 728 жилища) и Пловдив (77 сгради с 264 жилища).