Нов паркинг с две подземни нива и едно наземно да има на площад „Дунав“ и да бъде облагородена съседната градинка, която да се превърне в любимо място за отдих, предвижда подробен устройствен план, който съветниците предстои да одобрят.
Атрактивният проект е част от Интегрирания план за градско възстановяване и развитие. Той предвижда по 50 паркоместа на двата подземни етажа на паркинга, а отгоре място за 33 автомобила. Освен това ще има обслужваща сграда. Съвсем нов облик ще има и градинката до площада. Тя ще бъде с ново озеленяване, алеи и пейки, с две площадки за по-малки и по-големи деца. Допълнителен естетически привкус ще й придават пластични фигури.
Одобряването на подробния устройствен план от съветниците е задължително условие, за да влезе той в сила. Следващата стъпка е подготовка на работни проекти и търсене на финансиране по европейските програми през новия програмен период.