Избери си занимание, което харесваш, и нито един ден няма да работиш. Тази сентенция олицетворява Мирослав Славчев от Атака. Кандидатът за кмет на последните избори е запален гмуркач и два пъти национален рекордьор по дълбочинно гмуркане.
Хобито на Славчев плавно е пренесено и в бизнеса му. Той е собственик на „Акватика М“, създадена главно с цел строителство на хидротехнически съоръжения, но в предмета й на дейност личат още подводно освидетелстване и ремонт на подводната част на плавателни съдове; подводно електродъгово рязане и заваряване; локализиране, обследване и изваждане на потънали предмети; подводни огледи и заснемане и морска геодезия.
С много сходен профил като предмет на дейност е и фирма „ДЮИ - Дийп Ъндъруотър Едюкейшън“, където обаче Славчев има съдружник. Другата разлика е, че нейната специализация е в дейности, свързани с развлечения и отдих.
Логично Славчев е и в управата на Асоциацията „Техникъл дайвинг България“.
Но сериозният бизнес на Славчев предхожда увлечението му по спускането под водата. Това е акционерното му участие в групата „Берус“, която се занимава с широк кръг дейности от производство на мелничарски продукти /“Берус Мел“/ до почистване на пътищата в община Русе /“Берус-97“/. И в двете дружества атакистът е мажоритарен собственик.
На този фон бизнес опитът на Роберт Калустян изглежда скромен. Вторият съветник от Атака, който в момента е юрисконсулт, е прекратил през 2012 година регистрацията си като едноличен търговец за търговия на дребно с облекло, а далеч преди това - през 2001 година, е бил ликвидатор на събирателното дружество за поправка на часовници и бижута „Лонжин - Бояджиян, Георгиева и сие“.