Екологията, селското стопанство и третият сектор фокусират интересите на двамата избраници от ДПС.
Дауд Ибрям е известен с експертните си познания в областта на практиката и законодателството в грижата и опазването на околната среда. Два пъти е бил начело на Регионалната инспекциа по околната среда и водите, а когато не е на държавна служба е търсен експерт от частни фирми и различни институции.
Колегата му Айдоан Джелил има регистрация като земеделски производител в община Сливо поле, специализиран според регистрацията му в отглеждане на дребен рогат добитък, коне, магарета, мулета и катъри.
Наред с това бившият шеф на ИАРА в Русе е част от две неправителствени организации - „Млади хора с млади идеи“ и Сдружение за младежки инициативи. Бил е и във вече несъществуващото Сдружение за икономическо и социално сътрудничество между България и Русия.