От 23 ноември до 4 декември 2015 г. ще се приемат документи за извънредна субсидия за мляко. Това става ясно от публикуваната вчера в Държавен вестник Наредба за извънредно подпомагане на производителите на животинска продукция, засегнати от кризата в сектора.  
В срок до 19 ноември ще бъдат публикувани на сайта на ДФЗ списъците на производителите, допустими за подпомагане. 
 Четири са схемите, одобрени за подпомагане - за подпомагане на база доставки и/или директни продажби на краве мляко през квотния период 2014/2015 г., за подпомагане на брой млечни крави в стопанството, за подпомагане на брой овце-майки и/или кози-майки в стопанството и за подпомагане на брой биволици в стопанството.
Не подлежат на подпомагане кравите с месодайно направление. 
В срок до 10 декември 2015 г. министърът на земеделието и храните ще определи със заповед размера на плащането за килограм краве мляко и за едно допустимо за подпомагане животно по схемите.