Доц.д-р Атанас Щерев, доктор на медицината, и доц. д-р Радослав Кючуков получиха почетното звание „Заслужил професор на Русенския университет“ на тържествена церемония. Предложенията за удостояването бяха направени от деканите на факултетите „Обществено здраве и здравни грижи“ проф.д-р Тодорка Стефанова и „Електротехника, електроника и автоматика“ доц.д-р Валентин Стоянов. Почетните звания на двамата се присъждат заради приноса им в развитието и укрепването на образованието и науката в РУ. 
Ректорът на РУ чл.-кор.проф.Христо Белоев ги поздрави и като ръководител на университета, и като председател на Общинския съвет в Русе.
Званието ме задължава да работя за РУ и за факултета, където се обучават медицински сестри и акушерки, за просперитета и добруването на всички граждани на Русе и околността, и ще го правя с удоволствие, докато мога, каза Атанас Щерев. Радослав Кючуков каза, че е щастлив да получи званието през 2015 година, обявена за Международна година на светлината от ООН. Щерев и Кючуков получиха поздравления и от областния управител Стефко Бурджиев.