Започва подготовка за отдаване на концесия на пристанище „Пристис“, като съпътстваща дейност в бъдещата концесия ще е възстановяването, поддържането и експлоатацията на Плаващ басейн. Съоръжението беше една от атракциите на Русе и любимо място за отдих и развлечения. Освен това условията за концесията ще бъдат съобразени с предвижданите промени по проекта за развитието на крайбрежната ивица като зона за отдих. Това предложение на кмета Пламен Стоилов предстои да бъде обсъдено на сесията на 30 ноември. 
Пристанището е общинска собственост и от ноември 2010 година е предоставено на концесия на „Порт Пристис“ за извършване на пристанищни услуги, но срокът изтича на 22 декември 2015 г. Още през февруари съветниците дадоха своето съгласие за започването на подготвителните действия за предоставянето му на концесия за следващия период, но през април бяха гласувани подробните устройствени планове за крайбрежната зона и затова сега се налага отмяна на предходното решение и промяна на условията за концесията. 
Пристанище „Пристис“ е с площ 32 618 кв.м и е предназначено за обслужване на кораби и пътници, швартоване, снабдяване на корабите с вода, електроенергия и комуникации, бункероване с гориво и смазочни материали, техническо снабдяване и услуги, снабдяване с хранителни и други продукти.