Значителен ръст на пренощувалите в русенските места за настаняване туристи през септември отчете Териториалното статистическо бюро. Общият брой на реализираните нощувки е 14 729, като от тях 10 328 са от български граждани, а 4401 - от чужденци. В сравнение с август т.г. се наблюдава ръст на реализираните нощувки с 23.5%, като тези от български граждани нарастват с 27.9%, а от чужденци - с 14.3%. Спрямо септември 2014 г. е регистрирано увеличение на нощувките с 19.1%, като при гостите от страната е налице ръст от 24.1%, а при чуждестранните туристи нощувките регистрират увеличение с 8.8%. 
Най-много нощувки са реализирани от гости от съседна Румъния - 436, следвани от граждани на Турция - 394, и Германия - 378. Нощувките на италиански граждани нарастват с 46.8% и достигат 298. 
Общата заетост на леглата във всички места за настаняване е 27.0% като рязко повишава нивото си от август 2015 г. (21.2%) и е с 0.6% по-висока от септември на предходната година. В резултат реализираните приходи от нощувки в местата за настаняване в област Русе са в размер на 665.9 хил. лв., или с 23.0% над нивото от август. 
Приходите от нощувки в хотелската база в област Русе за септември т. г. възлизат на 451.1 хил. лв. и спрямо едноименния месец на 2014 г. нарастват с 33.0%, а спрямо август т.г. бележат ръст с 40.4%.