Само един тристанен договор за саниране на жилищни сгради в Русе по Националната програма за енергийна ефективност е подписал областният управител Стефко Бурджиев през октомври. Той е за блок „Изола планина“ и е от 21 октомври. С това общият брой на договорите за Русе става 25, показва регистърът за изпълнение на програмата, който е актуализиран вчера. 
През изтеклия месец само едно сдружение е подало заявление за интерес и финансова помощ по националната програма за саниране. Това е блок 6 на ул. „Изола планина“ 22, но то все още не е одобрено. Не е одобрено и няма сключен договор между Общината и сдружението на собствениците и за бл. „Шейново“ в кв. „Възраждане“, за който е подадено заявление през септември. Всъщност сключените договори между Общината и сруженията на собствениците са 26, като последният е от 20 октомври и е за бл. „Иван Дечев“ на ул. „Димчо Дебелянов“ 1.