Дали да се разшири териториалният обхват на програмата за трансгранично сътрудничество България-Румъния през следващия програмен период 2014-2020 година, дискутират двете страни. Това стана ясно вчера в Русе по време на второто заседание на Съвместната работна група, която подготвя концепцията и техническото задание на оперативната програма. Форумът се проведе в зала на 1 на Областна администрация.
Предложенията са към трансграничното сътрудничество да се присъединят Букурещ, Ловеч и Варна. Румънските партньори настояват не само за присъединяването на своята столица, но и за Варна. Мотивът им е, че освен Дунавската стратегия, предстои създаване и на стратегия за развитие на Черноморския регион. Румънците смятат, че е добре двете да бъдат обвързани. Идеята за добавянето на Ловеч е обоснована с близостта на региона до река Дунав. На същия принцип през този програмен период например са включени Разград и Добрич.
От българска страна обаче са изказани мнения против разширяването на обхвата, тъй като парите ще трябва да се разпределят между повече области.
Зам.-кметът по евроинтеграцията Страхил Карапчански съобщи, че първоначално България е настоявала към програма ТГС да се включат Варна и София. Кметът Пламен Стоилов обаче е възразил до МРРБ от името на Асоциацията на дунавските общини в качеството си на неин председател. В аргументацията си той посочил, че в столицата и без това има свръхконцентрация на икономически потенциал. Най-вероятно затова на този етап София е извадена от играта. Според Карапчански последната дума за обхвата на трансграничната програма в крайна сметка ще има Европейската комисия.
Окончателните параметри и условия на новата оперативна програма ще бъдат подготвени след провеждането на международен търг, на който ще бъде избран консултант за техническа помощ и секторни анализи. Финалният документ трябва да бъде факт до края на 2013 година.