Изключителният познавач на българската история и конкретно на периода в началото на 20 век акад.Георги Марков ще бъде гост на Русенския университет и ще представи пред аудиторията своята най-нова книга „България в Балканския съюз срещу Османската империя 1911-1913 г.“. Събитието е на 14 март от 11 ч в новия корпус на висшето училище и заедно с историка акад.Марков ще бъде и директорът на издателство „Захарий Стоянов“ Иван Гранитски.
Годишнината от Балканската война е повод да се върнем във времето, когато светът е учуден от дързостта на българите да се изправят срещу една империя, разпростряла се на три континента. Само за три седмици те се озовават на 40 км пред Златния рог в името на събирането им под обща държавна стряха. Разплатата с вековния враг е толкова изненадваща, че дори специалистите по Ориента не могат да схванат силата на освободителната мисия спрямо поробените братя отвъд Странджа, Родопите и Рила, коментира акад. Марков.