Некачествено и непълно извършване на технически преглед донесе акт на пункт, който обаче стигна до оспорване в съда. Извършената през пръсти проверка лъснала благодарение на запис от задължителните камери за проследяване на техническите прегледи. 
Пунктът проверявал камион, но извършен без да се разкачва полуремаркето на влекача. По този начин не може да се проверят прикачните механизми, оборудването за теглене и наличието на пломби на оборудването към тахографа, което е в абсолютен разрез с наредбите. Така пунктът набързо се сдобил с акт за 1500 лева от атомобилната инспекция, който бе обжалван.
Според техническия специалист, който извършил прегледа, разкачване било извършено, но не вътре в техническия пункт, а в неговия двор с оглед безопасността, която не можела да бъде осигурена на канала в пункта. Този опит за измъкване, който също нарушава разписаните норми за извършване на преглед, не бе приет като достоверен от съда. 
За допуснатия периодичен технически преглед в нарушение на установените изисквания правилно е санкциониран председателят на комисията, сметна съдът и потвърди санкцията от 1500 лева. Решението може да се обжалва.