Училищата „Любен Каравелов“ и „Никола Обретенов“, училището за европейски езици „Св.Константин-Кирил Философ“ и детска градина „Незабравка 2“ са включени в проект по програма „Енергийна ефективност и възобновяема енергия“. По него четирите учебни сгради ще реализират икономии от разходите за отопление от 5 до 38%, съобщи зам.-кметът Страхил Карапчански на пресконференция вчера. Така Общината ще пести по 30 000 лева годишно за отопление. 
В „Любен Каравелов“ е предвидено да се разшири отоплителната инсталация, да се монтират алуминиеви радиатори, да се изгради вентилационна инсталация във вътрешно помещение на сградата, в резултат на което разходите за отопление ще бъдат намалени с 5% или над 2060 лв. на година.
В училището по европейски езици е включен по-обширен пакет от дейности - нова вътрешна отоплителна инсталация, подмяна на отоплителни тела и на абонатната станция, очакваното снижение на разходите за отопление е с 20,1% или над 8350 лв. годишно. 
В „Никола Обретенов“ ще се изгради нова затворена инсталация, ще бъдат подменени радиаторите, ще има нов газов котел, като ще се реализират икономии от 19,98% или над 10 600 лв. на година.
В детска градина „Незабравка 2“ се очакват най- големите икономии за отопление - 37,8%, което годишно прави над 8240 лв. Там ще бъде изградена нова вътрешна отоплителна инсталация, ще бъдат подменени отоплителните тела, ще се монтират терморегулационни вентили. 
Ремонтите са на обща стойност 825 512 лева и са 100% безвъзмездна финансова помощ за Община Русе. Проектът стартира през август, а продължителността му е 12 месеца. Изготвена е тръжната документация, като в началото на следващата година ще започнат строително-ремонтните дейности, а до август обектите ще бъдат въведени в експлоатация. Работата на изпълнителя ще бъде съвместена с учебния процес, а общият брой ученици и преподаватели, които ще се облагодетелстват от тези дейности, е около 3000.