Цех за консервиране на плодове и зеленчуци ще изгради в Писанец русенската фирма „Вайколор“. От преработката им освен консерви ще се получават още плодови сокове и сладка. 
За осъществяване на инвестицията си фирмата е наела търговска сграда от потребителна кооперация „Надежда“. Предвижда се капацитетът на цеха да бъде 600 кг/ден обработени плодове и зеленчуци при едносменен режим на работа. Отпадъчните суровини ще се използват за получаване на течна фракция за наторяване на земеделски земи.