Значително влошаване на финансовите резултати за деветмесечието отчита „Свинекомплекс Николово“, става ясно от междинния доклад на дружеството до фондовата борса. Общите приходи намаляват със 1,2 млн. лева спрямо същия период на миналата година, а счетоводната загуба се увеличава до 427 хил. лева.
Основна причина за по-лошите резултати е драстичният спад на изкупните цени. В периода януари-юни средната продажна цена е 2.59 лв./кг живо тегло, която е с една четвърт по-ниска от миналогодишната. Угоените прасета се продават по 2.2 лв./кг, а подрастващите - по 3.00 лв./кг. Средната продажна цена, сравнена със средната за същия отчетен период на 2014 г., е намалена с 0.91 лв./кг. 
През деветте месеца на 2015 г. реализирането на живи животни е нараснало със 134 тона в сравнение със същия период на 2014 г. Приходите от продажбата им обаче са с 948 хил. лева по-малко.
През този период за изхранването на наличните животни са изразходвани 4485 тона комбинирани фуражни смески на стойност 2,424 млн.лв.
Високата цена на фуража и ниската продажна цена изправя предприятието пред финансови затруднения в своите плащания към основните доставчици, се казва в доклада. 
През миналата година два цеха на „Свинекомплекс Николово“ - за месодобив и месопреработка, бяха напълно унищожени от пожар. За да се намали евентуалната загуба от бъдещи такива щети, дружеството вече е застраховало голяма част от имуществото.