Приходите от нощувки във всички средства за подслон и местата за настаняване в Русенска област през декември са в размер на 387 хил. лв., показват данните на националната статистика. 262 хил. лв. (68%) са от български граждани, а 125 хил. лв. (32%) - от чужденци. Статистиката показва драстичен спад на приходите от нощувки спрямо предходния месец ноември, когато бяха отчетени 622 хил. лв. Намалението е с почти 38 на сто.
Съществено понижение на приходите от нощувки се отчита и в сравнение с декември предходната година. През последния месец на 2012 г. средствата за подслон от областта са реализирали 462 хил. лева или с над 19% повече, отколкото през декември 2013 г. Тенденцията в страната е точно обратна - статистиката отчита увеличение на приходите на хотелите и другите места за настаняване през последния декември с 18,5%.
За цялата 2013 година средствата за подслон от областта реализират 6,46 млн. лева от нощувки, което е със 140 000 лева по-малко отколкото предходната 2012 година, когато бяха отчетени 6,6 млн. лева.
През декември на територията на област Русе са функционирали 44 средства за подслон и места за настаняване с общ капацитет от 1710 легла, колкото и през ноември. Около половината леглова база е в действащите 13 хотела. Общият брой на реализираните нощувки във всички средства за подслон и места за настаняване е 8151 и е с 40 на сто по-малък отколкото през предходния месец. От тях 1991 са на чужденци.
Пренощувалите лица във всички средства за подслон и места за настаняване в областта през декември са 5332 и намалават спрямо предходния месец с около 4000 души. Относителният дял на пренощувалите чуждестранни граждани е 24%.
Общата заетост на леглата във всички средства за подслон и места за настаняване е 15,4%, което е с над 10 процентни пункта по-ниска от регистрираната средна стойност за предходния месец.