Проектите в областта на изкуството и културата, които ще получат финансиране по специалната програма на Общината, тази година ще бъдат подчинени на темата „Русе - кандидат за европейска столица на културата“. Вчера кметът на Русе Пламен Стоилов е подписал заповед, в която се посочват редът и условията, по които ще бъдат отпускани до 3000 лева за идеи, свързани с темата. Правилата, както и формулярите за кандидатстване, се намират в отдел „Култура“ на ул.“Цариброд“3 и на интернет страницата www.ruse-bg.eu.
Срокът за кандидатстване изтича на 9 април, а на 14 март от 11 ч в зала „Култура“ ще има обучителен семинар как да се подготвят проектните предложения.