Три топилни пещи на „Билбобул“ ООД са пломбирани от Регионалната инспекция по околната среда и водите в понеделник. Причината - не е спазена процедурата за екологична оценка и оценка на въздействието върху околната среда, съобщават от РИОСВ.
Леярната за черни метали, която се намира в Източна промишлена зона, се е сдобила и с три акта. Две от наказанията са за неорганизирано изпускане на вредни вещества във въздуха и за неизвършени собствени периодични измервания на вредните емисии за последните две години. Третата санкция е за това, че от дружеството са въвели допълнителни мощности без необходимото уведомление пред инспекцията по околна среда. 
До предприятието РИОСВ стигна след подаден сигнал от граждани на 9 октомври. 
Това е второто дружество, чиито мощности са запечатани след рекордното обгазяване на въздуха на 14 срещу 15 септември. Екоинспекцията вече спря една от производствените линии на „Монтюпе“, за което тече обжалване в съда. Русенските административни съдии прецениха, че здравето на гражданите е по-важно от загубите на дружеството и отсъдиха, че пломбирането е справедливо приложена мярка. Предстои обаче Върховният административен съд да излезе с окончателно становище, където вчера официално бе образувано дело за обжалване на запечатаната линия за производство на автомобилни глави за „Ауди“. В средата на ноември предстои нова проверка на френската компания.