Русенският клъстер „Автономна платформа за граждански въздушни услуги“ (АПГВУ) ще бъде един от участниците в работната група, която ще подготви нормативната уредба за употребата на дистанционно управляеми летателни апарати (ДУЛС) в България. Това стана ясно след дискусия в Министерството на транспорта, в която участваха и представители на министерствата на транспорта и на отбраната, Военна академия в София,  Българската академия на науките, Техническия университет в София, компании произвеждащи и използващи ДУЛС, Българска федерация по авиомоделизъм и др.
Дистанционно управляеми летателни апарати, популярни с названието дронове, намират все повече приложения напоследък, но правила за работата с тях все още няма. Нормативната уредба, която тепърва ще се изготвя, ще обхваща въпроси като сигурността на полета, правото на неприкосновеност на личния живот, политики за регистрация, летателна годност, обучение на оператори, застраховане, отговорности и др.
По основните направления са съставени работни групи като Клъстер АПГВУ и Институтът по системно инженерство и роботика (ИСИР) в Българска академия на науките са регистрирали своето желание да участват във всички тях.