55 награди бяха връчени в 13 категории за печатни и електронни издания, написани от преподаватели в Русенския университет. Зам.-ректорът проф.Михаил Илиев, който е и председател на журито за награждаването на авторите, обяви отличените от създателите на всичките 314 издания, които са представени в специална изложба във фоайето на ректората. Отличията връчи ректорът чл.-кор.проф.Христо Белоев. 
Сред наградените са доц.Любомир Златев за книгата „Без борба няма свобода.ВДРО“, гл. ас. д-р Мира Душкова за книгата „Случайността е другото име на бога“ за актьора Никола Чиприянов, том VIII на Арнаудовия сборник, съставен от доц.д-р Руси Русев и колектив, както и учебници, ръководства, дисертации, дипломни работи. Специална награда в категорията за книги получиха ректорът на РУ чл.-кор.проф.Христо Белоев и колектив за Терминологичния четириезичен (български, немски, английски, руски) речник по земеделска техника и свързаните с нея области.