„Енерго-Про“ дава възможност за самоотчет на стопанските си клиенти, при които има промяна в крайните цени на електроенергията от 1 ноември, съобщиха от дружеството. Те трябва да заявят данните на денонощен телефон 0700 16161 или на e-mail: [email protected] в срок до 6.11.2015 г. включително.
В неделя Комисията за енергийно и водно регулиране реши да намали добавката „Задължение към обществото“ за бизнеса от 37.90 лв. за мегаватчас на 36.83 лева за мегаватчас или с 2.8%. Промяната не касае битовите абонати, тъй като при тях тази добавка вече е калкулирана в цената, на която НЕК продава електроенергия на ЕРП-тата. Затова при домакинствата самоотчет не е необходим.
„Енерго-Про“ извършва регулярния отчет на консумираната електрическа енергия по предварително обявения график. Потреблението на клиентите, които не са се възползвали от възможността за самоотчет, ще бъде пропорционално разпределено по старата и новата цена в зависимост от броя на дните преди и след промяната, включени в техния индивидуален отчетен период. Консумираната електрическа енергия ще бъде отразена във фактурите в два подпериода - подпериод по старите цени до 31.10.2015 г. включително и подпериод по новите цени от 1.11.2015 г. до датата на регулярния отчет.