Нова изключителна находка попълни колекцията с безценни фототрофеи на един от най-добрите фотографи на дивата природа в България Илиян Вълчанов, чиито попадения „Утро“ публикува в съботната си рубрика „Дивото богатство на Поломието“ и те неизменно стават един от най-впечатляващите и коментираните материали във вестника.
Този път пред обектива на майстора е позирала средна пъструшка - един нов гнездещ вид в Поломието, който води потаен живот и е сред особено трудните за наблюдение и снимане птици. Освен че е подозрителна и старателно се крие, средната пъструшка е и много рядка, затова е включена в Червената книга на България. 
Тялото на средната пъструшка е с дължина до 19 сантиметра, а размахът на крилата достига 36 сантиметра. Среща се от Сибир до Казахстан, Таджикистан, делтата на Волга, Кавказ, Азовско море и по северното крайбрежие на Черно море - до делтата на Дунав. Гнезди нередовно в редица държави от Централна и Източна Европа, включително Балканския полуостров. Предпочита големи водоеми. Снимката на Илиян Вълчанов е първото доказателство за присъствието на защитената птица в Поломието.