Два русенски консорциума са кандидатите по обществената поръчка за строителството на подземния паркинг към зала „Булстрад Арена“. Това стана ясно вчера след публичното отваряне на офертите. Първият е „Дунав - Ел“, в който влизат русенските фирми „Дунав“ и „Ел“. Първата е с широк предмет на дейност и се управлява от Радосвет Радев, Борис Борисов и Борислав Панайотов, а втората е специализирана в ел.дейности и е с управител Стефан Стефанов. Другият консорциум е „Трансстрой - Адис - Калинов“, който включва русенските „Трансстрой-Русе“, която се занимава със строителство и хидротехнически съоръжения, и строителната „Адис Калинов“ с управители Йордан Марков, Атанас Атанасов и Калин Калинов. 
Прогнозната стойност на поръчката е 3 407 960 лева, като за изготвянето на инвестиционния проект са предвидени 25 000 лв, а за авторски надзор - 9000 лв. За строително-монтажните дейности пък ще се изчисли разликата между общия максимален финансов ресурс и стойността в офертата на участника. Срокът за изготвянето на инвестиционния проект е два месеца, а за строителството - 150 дни. 
За обекта има издадено разрешително за строеж през 2009 г. Обособеният паркинг, собственост на Община Русе, е с капацитет 754 места, като достъпът до тях е чрез 5 стълбища и една рампа. До момента всички нива са изпълнени в груб строеж до кота нула и могат да функционират като самостоятелен обект преди строителството на надземните етажи.