Благотворителният щанд „Билки с мисия“ на русенското сдружение „Еквилибриум“ беше част от пазара „Плодовете на земята“ в Музейко. Билките, които с любов и желание отглеждат русенчета, събраха много гости и участници от страната и чужбина. Децата с увреждания и децата, които имат нужда от повече подкрепа, чрез билките участват в събирането на средства за своите занимания в Комплекса за социални услуги и това е пример за детско участие в социалното предприемачество. Събраните на базара 604 лева ще се използват за летни лагери за 15-те деца от центъра за работа с деца на улицата, 14-те деца с увреждания от Розовата къща и 25-те деца и младежи от къщичките „Любов“ и „Надежда“.