Със спектакъла върху стиха на Джани Родари „Надежда“ децата и младежите от дневен център „Рализ“ закриха 21-та годишна среща на Европейска мрежа по ерготерапия във висшето образование. За нея в Русенския университет пристигнаха представители на университети и организации от цяла Европа, а с представлението си русенските деца и младежи с интелектуални затруднения вдигнаха на крака гостите в Канев център.
Младежите отправиха послание, че въпреки трудностите не трябва да губим надежда и трябва да се борим за щастие.
Европейските гости се запознаха и с творческите способности на децата от „Рализ“, които бяха организирали благотворителен базар. На него бяха изложени повече от 12 вида изделия от природни материали, изработени в арт ателиета в центровете.