Startup Factory и Русенският университет организират за втори път хакатон – тридневно събитие за хора с интереси в областта на софтуерна разработка, онлайн предприемачество, информационните технологии и иновативните продукти. Целта на инициативата е да събере на едно място програмисти, дизайнери и предприемачи, които заедно да формулират концепция за софтуерен продукт и да стартират работа по неговото разработване.
Откриването на хакатона е на 6 ноември в 18:30 в зала 2.203 (Корпус 2) на Русенския университет.
Темата на Ruse Hack v 2.0 e „Приложение за работа с външни данни“. Целта е разработка на прототип на приложение (мобилно или уеб), което се свързва с външен източник на данни (чрез RSS, API, scraping или някакъв web service), изтегля данните, прави обработка и визуализира резултат.
Няма ограничение за използваните технологии, библиотеки, платформи и програмни езици. Необходимо е екипите да предадат прототип на своя продукт, който да има поне една работеща функционалност или ясна концепция за приложение с частично написан изходен код. В последния ден на хакатона, неделя (8 ноември), участниците ще направят демонстрация на своите приложения пред жури.
Могат да участват екипи от 2 до 4 човека, които могат да се сформират както предварително, така и в началото на самия хакатон. Организаторите ще се радват ако във всеки екип да има ученик или студент.
Второто издание на Ruse Hack ще отдели специално внимание на учениците, като е предвидено те да участват в отделно направление и да се състезават помежду си. Групата на учениците ще се казва Ruse Hack Juniors и е предназначена за участници на възраст между 10 и 19 години. Целта на организаторите е да популяризират информационните технологии в училищата и да дадат допълнителен стимул на юноши да се развиват в тази област. За учениците ще има предвиден отделен награден фонд, а всички участници под 19 години ще получат предметни стимули. Те ще имат свободата да разработват собствени продукти без значение на тематиката, технологиите и програмните езици. Ruse Hack Juniors ще бъде без предварително зададена тема, но е задължително поне един човек от екипа да бъде програмист без значение на нивото и опита в областта на софтуерните разработки.
За всички участници ще има награди, осигурени от спонсорите на събитието. Първите пет проекта, оценени най-високо ще бъдат допълнително стимулирани с изненади от организаторите. Наградният фонд е на стойност над 2 500 лв. Генерален партньор и спонсор на Ruse Hack 2015 v 2.0 e фирма PROGRAMISTA.
Допълнителни награди ще бъдат специални сертификати от Русенския университет. За учениците, които са се представили най-добре, те ще се признават за кандидатстудентски изпит в университета за 2016 г. За студентите с добро представяне на хакатона сертификатът ще се зачита за отлична оценка в изпит по учебна дисциплина от учебния план на съответната специалност в Русенския университет.
Ruse Hack v 2.0 е част от проявите по повод 70-годишнината на Русенския университет. Регистрацията за участие става на следния линк: http://startupfactory.bg/event/ruse-hack-2015-v-2-0/