Държавен фонд „Земеделие“ преведе още 877 482 лева по шест проекта от Оперативната програма за развитие на сектор „Рибарство“. Те са по мярка 4.1 „Развитие на рибарските области“ и се реализират от Местни инициативни рибарски групи като част от стратегиите за развитие на рибарските общности.
Един от получателите е рибарската група „Главиница-Тутракан-Сливо поле“. В изпълнение на местната си стратегия тя инвестира в подобряване на материалната база и условията за екотуризъм на територията на рибарската общност. Работи се и по проект „Опознай пътя на водата“, чиято цел е защитата на природното наследство на региона.
„Главиница-Тутракан-Сливо поле“ бе първата рибарска група, подписала през 2011 година договор с Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури за местна стратегия за устойчиво развитие на рибарските области. Максималната одобрена обща стойност на финансирането за групата бе 7 034 400 лв.