Академична лаборатория за изследване на езиковедското наследство на писателя Йордан Вълчев /1924-1998/ е един от акцентите на Деветите Арнаудови четения. Първата лаборатория от този тип в Русенския университет ще бъде открита в 17 часа днес в зала „Сименс“ в новия корпус на ул.“Студентска“ и ще функционира към Научния център по фолклор, литература и лингвистика „Св.Димитър Басарбовски“ при Катедрата по български език, литература и изкуство. На церемонията ще присъства и съпругата на автора на изследването „Древният български календар“, на изключителния сборник с разкази „Родихме се змейове“ и на други книги със запазено място в българската литература д-р Владка Вълчева.
Започващите в петък Арнаудови четения ще съберат литературоведи, изследователи, университетски преподаватели от цялата страна. Техни организатори са Научният център по фолклор и литература „Св.Димитър Басарбовски“ към РУ, катедра „Български език, литература и изкуство“ и Регионалният исторически музей. В конференцията ще се включат учени от основните научно-изследователски центрове у нас и гости от Русия, Сърбия, Украйна, Македония, Швейцария, Швеция и Израел. По традиция материалите от четенията ще бъдат отпечатани в деветия том на Арнаудовия сборник.