„Спарки“ намалява печалбата си през четвъртото тримесечие на 2013 г., но въпреки това успява да завърши годината на плюс - нещо, което не се беше случвало на машиностроителната фирма от 2008 г. насам. Според предварителния, неодитиран финансов отчет, към 31.12.2013 г. русенската фирма реализира нетни приходи от продажби на стойност 23,92 млн. лв., което представлява увеличение със 7% в сравнение с 2012 г, когато бяха отчетени приходи от продажби в размер на 22,27 млн.лв.
Към края на 2013 г. „Спарки“ отчита нетна печалба в размер на 314 хил. лв., спрямо регистрираната за четвъртото тримесечие на 2012 г. нетна загуба на стойност 1 878 хил. лв. За деветмесечието бе регистриран положителен финансов резултат от 455 хил. лева.
Към 31.12.2013 г. стойността на собствения капитал на дружеството е 8,1 млн. лв., а размерът на активите е 30,635 млн. лв.
„Спарки“ влоши рязко финансовото си състояние с началото на кризата у нас. След като през 2008 г. дружеството отчете 3,5 млн. лева печалба, през 2009 г. то завърши с 11 млн. лева загуба и оттогава работи на минус - 7 млн. лева загуба за 2010 г., 3,9 млн. за 2011 г. и 1,76 млн. за 2012 г. Броят на заетите във фирмата падна от над 800 през 2008 на почти 300 през 2009 г., а в последните две години плавно се увеличи до над 500 души.
През миналата година русенската машиностроителна фирма успя да разсрочи за пореден път многомилионни задължения към две банки. Кредитите от над 18 млн. лева продължават да тежат върху компанията, а над 17 млн. от тях са краткосрочни и трябва да бъдат изплатени тази година (ако не бъде договорено ново разсрочване). За цялата 2013 г. „Спарки“ е платило 930 хил. лева за лихви по заемите си.