Планът на „Монтюпе“ за пускане на запечатаната на 25 септември инсталация за леене на алуминий Карусел 1 бе отхвърлен от Регионалната инспекция по околната среда и водите.
Предложените мерки не са достатъчни за гарантиране ефективната работа на пречиствателните съоръжения към инсталацията за леене на алуминий. Те не са аргументирани от производителя на пречиствателното съоръжение и доставчика на веществото за пречистване на отпадъчните газове, а се базират на взето от „Монтюпе“ техническо решение. Освен това предложените работни часове на пречиствателната техника и планираните собствени изследвания не са съобразени с техническата документация на производителя, мотивира се РИОСВ. 
В писмото до френската компания се препоръчва да се установят причините, заради които в разрез с полученото комплексно разрешително заводът изпуска емисии над допустимите норми. Другите указания са да се оцени ефективността на пречиствателната система, както и предварително да се изследват използваните суровини, за да се идентифицират веществата, които при производство се отделят като емисии. Необходимо е да се определи подходящ работен режим на изпускащите устройства, казват още от РИОСВ и подчертават, че след като бъдат представени съответните мерки, инспекцията ще подложи на анализ и оценка.
Междувременно по данни на автоматичната измервателна станция за контрол на качеството на атмосферния въздух пет от общо девет следени замърсители са били със завишени стойности в неделя срещу понеделник. Това са показали резултатите от пункта в кв.“Възраждане“ за периода от 22 часа на 18 октомври до 5 часа на 19 октомври.
Предполагаема причина за високата концентрация на част от замърсителите не се крие в промишлеността, а вероятно се дължи на застудяването и паленето на печки с твърдо гориво. 
Повишаване на стойностите има при азотните оксиди, въглероден оксид, бензен и фини прахови частици. Измерените концентрации не превишават допустимите норми, но са индикатор за използването на нерегламентирани горива за битово отопление - отпадъци, ламинирани дървесни плоскости, отработени масла и други, обясняват от екоинспекцията.
През тази седмица РИОСВ ще разположи втори пункт за контрол на качеството на въздуха в „Здравец Изток“. Причината е, че хората в квартала продължават да се оплакват от неприятни миризми във въздуха и след пломбирането на леярната на „Монтюпе“. В същото време от РИОСВ отчитат тенденциозна атака срещу тях, която се изразява в отправянето на лъжливи сигнали. За това поискаха жалващите се без причина да понесат наказателна отговорност.