Екипите на „Енерго-Про Мрежи“ - Регионален център Русе, са подготвили за работа през есенно-зимния сезон съоръженията от електроразпределителната мрежа на територията на областта, съобщиха от компанията. Всички необходими дейности по обслужване на въздушните електропроводи, трафопостовете и електрическите табла, за да се осигури надеждно електрозахранване по време на тежки атмосферни условия, са вече извършени.
Специалисти на компанията са подменили остарели проводници в уязвимите участъци от мрежата с усукани изолирани и монтираха нови табла. Усуканите изолирани проводници са по-издръжливи при зимни условия и по-малко атрактивни за посегателства. Електромонтьорите на дружеството са подменили изолатори, преработени са връзки, регулирани са провесите на проводниците и са почистени трасетата на въздушните линии от клони.
Редовното обслужване на съоръженията повишава надеждността и сигурността на електрозахранването на хиляди домакинства и стопански обекти в Русе и областта, казаха от „Енерго-Про“.