Рекордно нисък обем на невъзстановен в срок ДДС -  само 24 000 лв., регистрира към края на 9-месечието офисът на НАП в Русе. Сумата дори е събирателна между 4 задължени лица, които са в нормален период на ревизионно производство. 
В почти 10-годишната дейност на русенските приходни служители не се е стигало до такова минимално ниво на задържан данъчен кредит за няколкомесечен период. През 2009-2010 г., по времето на тогавашния финансов министър Симеон Дянков, невъзстановеният ДДС бе достигнал близо милион лева, което предизвика множество протести на фирми, които държавата по този начин лишаваше от ликвидни средства. Сега този проблем изглежда не съществува.
72 млн. лв. ДДС са възстановени от началото на годината на икономическите субекти в Русенска област. С предоставянето в законовите разчети на този значителен финансов ресурс приходната администрация осигурява на местния бизнес стабилитет в развитието на производствената му дейност. Същевременно се забелязва и повишаване на коректността на предприемачите от региона при изпълнението на данъчните им задължения, казват от НАП-Русе. 
Прави впечатление, че най-големите възстановени суми по ЗДДС са свързани с изграждането през последните години на значими за целия регион обекти. Водещи са чуждестранни инвеститори, които все повече се възползват от подобрените местни условия за бизнес в разширяващия се индустриален сектор. Следват ги завършени проекти в туристическата инфраструктура като хотели, новата зала „Булстрад Арена“, исторически обекти и др. Със значим дял са вече и земеделските производители. 
Възстановеният до края на септември в подкрепа на местния бизнес ДДС представлява близо 42% от всички събрани дотогава приходи в офиса на НАП в Русе. Ефективността на това съотношение и динамика е  базирана на своевременното и законно партньорство, което се наложи във взаимоотношенията на русенския бизнес и приходната администрация, казват от НАП-Русе.