Софтуер за интерактивно обучение на институции, чиято задача е да се справят с бедствия, беше демонстриран в Русенския университет. Презентацията е част от партньорството на катедра „Транспорт“ в университета и регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“. 
Представителят на холандската фирма XVR Робърт Николеску, който е и автор на софтуера, представи програмата. Тя симулира катастрофи, пожари, наводнения, изтичане на газ, петролни разливи и ядрени аварии, като дава възможност на полицаи, пожарникари и парамедици да тренират реакциите си в такива ситуации. Самият Николеску е бивш пожарникар, затова в 4-те нива на програмата е предвидил различните степени на кризисните ситуации, дори и обучение за работа с медии при извънредни събития.