Жена на 85 години е била дръзко и цинично ограбена в собствения си дом от двама млади мъже. Във вторник на портата на бабата в Лом Черковна потропали двама непознати и взели да я баламосват, че са тръгнали да купуват бетонни колове за лозе. Докато старицата обяснявала, че няма нищо за продаване, единият от „купувачите“ нахълтал в къщата й и грабнал оставените на масата в една от стаите 500 лева. После двамата натрапници си тръгнали също така внезапно, както се появили, а бабата установила, че са й прибрали парите и се оплака в полицията в Бяла.