Община Русе грабна награда за най-добри проектни практики по програмата за трансгранично сътрудничество през предходния програмен период на вчерашната конференция в София „Европейско териториално сътрудничество в Република България - постиженията водят до нови перспективи“. Тя бе връчена на изпълняващия длъжността кмет Димитър Наков от зам.-министъра на регионалното развитие Деница Николова. Освен това за Русе имаше и още едно отличие, тъй като бул.“Тутракан“ се нарежда сред 15-те най-успешни проекти за изминалия програмен период по програмите за териториално сътрудничество.