22 работни места по програмата „Старт на кариерата“ са заявени за офисите на централните ведомства, областната администрация и общината в Русе, става ясно от сайта на „Агенцията по заетостта“. 
Местното поделение на НОИ предлага най-много работни места - 5 за младежи до 29 години, които могат да натрупат първоначален опит. Дирекция „Социално подпомагане“, Регионалната служба по заетостта и  Инспекцията по труда са заявили по едно работно място. На по един младеж ще осигурят старт на кариерата в Морска администрация, Комисията за защита от дискриминация, Здравната инспекция, Териториалното статистическо бюро и Районния център на 112. 
Пожарна безопасност и защита на населението има предложения за двама млади специалисти. Три места предлага Областната дирекция „Земеделие“, като те са разпределени в общинските служби в Русе, Ветово и Ценово. 
В областната управа се търсят двама младежи за дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“. Те трябва да са с икономическо образование, компютърна грамотност и чужд език. 
В Общината също има предложения за двама специалисти, завършили архитектура, строителство и геодезия за дирекцията по устройство на територията и контрол по строителството.
Кандидатите трябва да са регистрирани в дирекциите „Бюро по труда“ и да нямат трудов стаж по придобитата от висшето образование специалност.