Русенският административен съд забрани на този етап на „Полисан“ да увеличи капацитета на съществуващата в завода инсталация за производство на гудрон и битум от 10 000 тона на 200 000 тона годишно. Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд.
Впрочем дружеството има благословията на Регионалната инспекция по околната среда и водите /РИОСВ/ да увеличи мощностите си на базата на извършена Оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/. Това решение на екоинспекцията обаче не се хареса на жителите на Мартен, които се възпротивиха на намерението на завода, инициираха срещи с областния управител Стефко Бурджиев и компетентните институции и дори регистрираха сдружение в съда под името „Екологично бъдеще за децата и жителите на град Мартен“. Те, начело с председателя си Недялко Попов и една политическа партия, поискаха административните магистрати да отменят разрешението на екоинспекцията и да забранят на „Полисан“ да разширява мощностите си. За да отстоят позицията си преди съдебния процес, те се събраха пред сградата на Административния съд с искания „да се спре геноцидът над Мартен“ и заводът да бъде „милостив към децата им“.
Заради високия обществен интерес към казуса като страна по делото застана и Окръжна прокуратура.
„Самата оценка за въздействие на околната среда се бави 2 години. Ако бъде дадено разрешение за предварително изпълнение на инвестиционното предложение, ще се придвижат само административните процедури. Това по никакъв начин няма да има негативен ефект върху гражданите нито на Русе, нито на Мартен. За да се въведе в експлоатация бъдещото разширение, ще трябва да се издаде комплексно разрешително, отново да се чака дълго, а и то подлежи на съдебно оспорване“, заяви адвокатът на „Полисан“.
От екосдружението обаче контрираха, че ако се допусне заводът да действа по разширяването си, без за това да има окончателно позволение от страна на съда, може да се стигне до реално строителство на цехове. А ако съдът на последна инстанция реши, че разширяването е в разрез със закона, ще трябва обектите и съоръженията да се събарят.
„Вече има започнато незаконно строителство. За съществуващото производство „Полисан“ не е построило пречиствателна станция нито на въздуха, нито на водите, нито на почвите. Поведението им пренебрегва законовите изисквания и предпоставки. Пречиствателната инсталация за води е само на книга“, заяви адвокатът на мартенчани.
За да поискат предварително изпълнение на разрешеното разрастване на производството на гудрон и битум от 10 000 на 200 00 тона годишно, от „Полисан“ трябва да посочат особено важен интерес. В искането си обаче химическият производител не е посочил нито едно обстоятелство, свързано с такава категория интерес. Посочени са основания, които касаят опасност от осуетяване или затруднение на изпълнението на разширението. Позоваването на краткия 5-годишен срок за извършване на процедурата не може да се възприеме като причина за предварително изпълнение, мотивира се състав на Русенския административен съд. И като обърна внимание на изключително частните интереси на дружеството, сметна, че трябва да изчака официално съдебно решение дали може да работи по разрастването си, или не. Решението бе съпроводено от плахи аплодисменти от препълнената зала. Тепърва обаче предстои да се изясни дали правилно и законово екоинспекцията е дала благословия за разширението на инсталацията.
По делото, този път от страна на „Полисан“, се оспорва и полученият отказ от РИОСВ заводът да изгради нов комплекс „Хидрокрекинг“ за производство на бензин и дизел от тежки нефтени фракции с капацитет 250 000 тона годишно. 
Заради обемните документи по съдебния казус, сред които самият ОВОС е над 200 страници, делото бе отложено с цел страните да се запознаят с всички доказателства. Отсега е ясно, че предстои да бъде назначена съдебна експертиза, в която вещи лица да излязат с преценка до какво би довело строителството на допълнителни производства и има ли екологичен риск за хората и атмосферата.