От 26 октомври до 06 ноември ще се приемат заявления за подпомагане по Националната програма по пчеларство 2014-2016 г., съобщи фонд „Земеделие“. Финансовата помощ за подпомагане е разпределена по отделните мерки на програмата.
Мярка А - „Техническа помощ за пчелари и сдружения на пчелари“ има бюджет 350 000 лева. По мярка Б - „Борба срещу вароатозата“ бюджетът е 2 200 000 лв. Мярка В - „Мерки за подкрепа на извършването на физико-химичен анализ на пчелен мед“, разполага с 55 000 лв.
Най-търсената мярка Г - „Мерки за подкрепа на подновяването на пчелните кошери в Европейския съюз“ има бюджет 1 486 526 лева. Парите се отпускат за закупуване на кошери, за поддържане и увеличаване на пчелните семейства и за закупуване на пчелни майки.
Мярка Д - „Сътрудничество със специализирани органи за осъществяването на практика на приложните изследователски програми в областта на пчеларството и пчелните продукти“, има бюджет 300 000 лв. Тук се предвиждат средства за проучване на мановия мед в района на Родопите и за установяване на причините за загуба на пчелни семейства.
Всички документи, касаещи приема, могат да бъдат намерени на сайта на ДФ „Земеделие“.