1418 са леглата в болничните заведения в региона, стана ясно при обсъждането на здравната карта на областта от специализираната областна комисия. 
За здравето на живеещите в областта 227 685 души се грижат 108 джипита, 326 специалисти в извънболнична помощ, 11 медицински центъра, 14 лаборатории, три многопрофилни болници в Русе и Бяла, три специализирани болници, Онкологичен и Психичен центрове и три ДКЦ.