Началникът на отделение по ортопедия и травматология д-р Пенчо Косев е първият и единствен засега професор по медицина в Русе. Високото звание му е присъдено след издържан конкурс за професор във факултета „Здравни грижи“ към Русенския университет. 
Проф.Косев е автор на редица трудове в областта на ортопедията и травматологията и е сред безспорните авторитети в тази област на медицината.