11 са кандидатите по обществената поръчка за обследване за енергийна ефективност и предписване на необходимите енергоспестяващи мерки за 17 сгради на ясли, детски градини и училища. Това стана ясно вчера след публичното отваряне на офертите. 
Сред тях са русенската „Диамант БГ“ с управител Мирослав Йоргов, русенското ДЗЗД „Рафаилов-Билдконсулт“, което включва софийската фирма „Рафаилов Консулт“ и русенската „Билдконсулт“, както и Русенска строителна борса, сред чиито управители е бившият зам.-кмет по строителството Велизар Ранев. 
Останалите кандидати са ямболската „Енерджи ефект“, добричката „Билдконтрол“, варненската „Трауминвест“ и плевенската „Еврострой РН“. Оферти за поръчката са подали и двете софийски фирми „Софена“ и „Ални“. „Контач“ със седалище в Съединение и консорциум „Евроенергия Русе 2“ са другите двама желаещи да получат обществената поръчка. 
Обществената поръчка е обособена в четири позиции. В първата са включени детските ясли на улици „Муткурова“, „Петър Стрелковски“, „Ловеч“ и „Киев“, както и детски градини „Синчец“ и „Детелина“. Във втората позиция влизат четири детски градини - „Здравец“, „Приказен свят“, „Роза“ и „Пролет“. Третата позиция обхваща четири основни училища - „Ангел Кънчев“, „Васил Априлов“, „Г.С. Раковски“ в Ново село и „Св.св.Кирил и Методий“ в Семерджиево. Последната позиция включва СОУ „Васил Левски“ и училищата в Долапите и Николово.
Прогнозната стойност на поръчката е почти 180 000 лева, а срокът й за изпълнение е два месеца.