Голяма работилница за производство на керамични сечива е открита при археологически разкопки в центъра на разградското село Каменово. Единият от тримата  ръководители на експедицията е русенецът Димитър Чернаков от Историческия музей. 
Проучванията са продължили през май, юни и септември и са финансирани от историческия музей в Разград и Министерството на културата. Открити са много ядра за отцепване на кремъчни сечива, заготовки и други артефакти. Проучена е площадка, обмазана с глина, където са се произвеждали кремъчни оръдия на труда, като за целта кремъчната суровина, доставяна от селата Равно и Топчии, е била нагрявана. Според специалистите производственият център е от ранната каменно-медна епоха (4800 г.пр.Хр.), като голяма част от произведените тук сечива са били разпространявани по цялата южна част на Балканите. Те се срещат в почти всички изследвани праисторически обекти в България. 
Изследван е също дворът на бившето училище, при строежа на което през 1910 г. са унищожени много гробове с инвентар от късната каменно-медна епоха. Разкритите 8 гроба с погребани жени и деца са част от голям некропол от 4500-4200 г.пр.Хр. При погребенията мъртвите са били посипвани с дребни въглени и с бучки червена охра. Интерес представява двоен гроб, в който са открити скелет на жена на възраст 40-50 г. заедно с дете на 1 г. и с два големи керамични съда. В друг гроб са открити фрагменти от 3 съда, които са били ритуално счупени след извършването на погребението.