Данъкът добавена стойност ще се възстановява частично за покупки над 5000 лева, ако те се използват и за лични, и за служебни цели. Кешовите разплащания ще се ограничат до 5000 лева. Това е записано в проекта за данъчни промени, приет от кабинета. 
Прагът за ДДС е по-нисък от очакваното между 35 000 и 50 000 лева, какъвто бе договорен преди седмица със социалните партньори, но е и доста по-висок от предложеното от МФ 700 лв. По този начин т.нар. данък уикенд ще засегне само скъпи коли и недвижми имоти. 
Целта на промените е да се ограничи използването на фирмено имущество, покупката на което се отчита като разход, за лични цели. Ако собственикът на фирма иска да си възстанови частично или изцяло данъчния кредит, той ще трябва да обяви методика пред Националната агенция за приходите. Тази методика ще описва разпределението на използването на активите между служебните и личните цели. 
С друга промяна кешовите разплащания ще се ограничат до 5000 лева, което е три пъти по-нисък праг от настоящия. 
Друга промяна гласи, че поземлените имоти в строителните граници на населените места, които са със статут на земеделска земя и не е променено предназначението им от техните собственици, ще бъдат включени в обхвата на облагаемите с данък имоти. Промяната в Закона за местните данъци е в преходните и заключителни разпоредби на проектозакона за данъчни промени.