Повече креативност от преподавателите, по-актуално учебно съдържание, повече модерни методи в преподаването. За това настояват в своите есета ученици и студенти, които участваха в конкурса „Какво бих променил в българското образование“, обявен от Русенския университет „Ангел Кънчев“. 
Вече са ясни резултатите. В категорията „Ученици“ на първо място са класирани Ипек Юзджан, 10 клас в Професионална гимназия по туризъм, и Стефани Александрова, 12 клас в ПГ по икономика и управление. Второ място не се присъжда, а на трето е Нора Пиперева, също 12 клас в ПГИУ. 
При студентите първо място не се присъжда. На второ са Мила Петрова, трети курс в специалността „Бизнес мениджмънт“, и четвъртокурсничката от „Кинезитерапия“ Ивалина Русева. На трето място са класирани есетата на Благовеста Андреева, 2 курс, „Право“, и Мария Петкова, 3 курс, „Бизнес мениджмънт“.
Наградите ще бъдат връчени на 10 октомври в 8.30 ч в Канев център по време на международната научна конференция на университета.